Backdraft 

Een backdraft is een situatie die kan voorkomen als een brand in een (afgesloten)
ruimte gesmoord is door een tekort aan zuurstof
(zie ook Branddriehoek). In de ruimte is dan nog een grote hoeveelheid hitte en brandbaar gas aanwezig.
Zodra er weer zuurstof toegevoegd wordt,
bijvoorbeeld door het openen van een deur of het springen van een raam,
dan kunnen de hete brandbare gassen in de ruimte onder explosieve omstandigheden tot ontbranding komen.

Een dreigende backdraft is herkenbaar aan een aantal signalen:

-Gele of bruine rook
-De ruimte lijkt te "ademen", rook wordt door kleine openingen uitgeblazen en terug gezogen
-Ramen trillen een beetje als gevolg van drukverschillen
-Ramen krijgen een zwarte aanslag als gevolg van het condenseren van bepaalde stoffen in de rook
-Er is veel roet in de ruimte, dit is van buitenaf zichtbaar bij kleine openingen waar het roet neer zal slaan

Aangrenzende ruimten en deuren zijn zeer heet

Een backdraft is een extreem gevaarlijke situatie voor zowel brandweerlieden als gebruikers van een gebouw.
De meest gebruikte methode om een backdraft tegen te gaan is het gebruik van ventilatie,
(op natuurlijke wijze of met een overdrukventilator) op het hoogste punt in de ruimte of in het gebouw,
waardoor de hete gassen en rook weg kunnen stromen.
Door het wegnemen van deze elementen is een backdraft niet meer mogelijk.

Zie filmpje voor meer info.

http://youtu.be/t1_u-eAq5QU